TARIM VE ORMAN BAKANLIGI-Avustralya’ya İhraç Edilecek Taze ve Kuru Meyvelerde Fümigasyon Uygulamaları

Konu : Avustralya’ya İhraç Edilecek Taze ve Kuru
Meyvelerde Fümigasyon Uygulamaları
DAĞITIM YERLERİNE
İlgi : 27.07.2023 tarihli ve E-21817801-320.03.03-10684953 sayılı yazımız.


İlgi tarih ve sayılı yazımızda, Avustralya Tarım, Balıkçılık ve Ormancılık Bakanlığı’ndan alınan
bilgi doğrultusunda, ülkemizden Avustralya’ya ihraç edilecek olan taze ve kuru ürünlerde Trogoderma
‘a karşı Avustralya’nın ithalat granarium gerekliliklerine https://bicon.agriculture.gov.au/BiconWeb4.0/
linki üzerinden ulaşılabileceği ve ürün bazında gerekliliklerin (sertifikada yer alması gereken ibareler
vb.) kontrol edilerek işlem tesis edilmesi gerektiği belirtilmiştir.


Söz konusu link üzerinden ulaşılan sitenin son 7 gün içerisinde yayınlanan değişiklik
bildirimlerinde, Kahverengi Kokarca Böceği (Brown Marmorated Stink Bug (BMSB)) (Halyomorpha

halys) için 01 Eylül 2023 tarihinden itibaren geçerli 30 Nisan (dahil) 2023 tarihinde kadar, mevsimsel
önlem almak amacıyla risk sezonu güncellemesi yayınlanmıştır.

Söz konusu risk güncellemesinde kendi
ülkeleri tarafından onaylanmış kayıtlı firmalar dışında yapılan fümigasyon uygulamalarının kabul
edilmeyeceği belirtilmiştir.


Bahis konusu bildirimler üzerinde sezon boyunca tedbirlerin sürekli olarak gözden geçirileceği ve
Kahverengi Kokarca Böceği (BMSB) ile ilgili tespitlerine ve risk faktörlerindeki değişikliklere göre
gerekli düzenlemelerin yapılabileceği ifade edilmektedir.
Avustralya’ya ihraç edilecek taze ve kuru meyveler ile ilgili söz konusu linkle ulaşılan site


üzerinde yayınlanan güncel ithalat gerekliliklerinin dikkate alınarak, ihlal bildirimlerine veya
ürünlerimizin geri gönderilmesine mahal verilmemesi hususunda;
Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.
Dağıtım:
Tüm Zirai Karantina Müdürlüklerine
Çıkış İlleri İl Müdürlüklerine

Our Score
Click to rate this post!
[Total: 1 Average: 5]

Yorum yapın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.